EasyPay Տերմինալներ - տեղադրեք վճարային տերմինալ

ՏԵՂԱԴՐԵՔ ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐ

Խթանեք առևտրի շրջանառությանը, կրճատեք հերթերը, բարելավեք սպասարկման որակը կամ հիմնեք սեփական բիզնեսը՝ տարածքում ունենալով EasyPay տերմինալ։
Տեղադրել տերմինալ
Ոչ
Այո
Ոչ
Այո
Դարձի՛ր գործընկեր

Ներբեռնի՛ր easywallet-ը IOS և Android համակարգերի համար